23
یکشنبه 1 خرداد 1401
شماره 8502
تاریخ
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

گاهنامه تئوفانس

تاریخ ایران
«گاهنامه تئوفانس» رخدادهای سال ۶۰۲ تا ۸۱۲ میلادی را گزارش کرده که چند سالی پیش از برآمدن اسلام را تا زمان خلافت مامون عباسی دربرمی‌گیرد.
نگاه
خاندان پهلوی به‌رغم انتقاد از سیاست موازنه مثبت شاهان قاجار و ادعای همیشگی‌شان مبنی بر وطن دوستی و حفظ تمامیت ارضی ایران، در امتیازدهی و واگذاری بخش‌هایی از خاک کشور به بیگانگان و تحمیل قراردادهای استعماری به مردم نسبت به حکومت‌های پیشین، از اقدامی فروگذار نکردند که یکی از مهم‌ترین آنها رضایت به جداشدن بحرین از ایران بود.

سرسپردگی، واهمه و دیگر هیچ!

جدایی بحرین از ایران، گذری بر بسترها و پیامدها
گزارش
یکی از مقولاتی که برای هر نظام سیاسی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار و به نوعی با اعتبار و آبروی آن در ارتباط است، حفظ تمامیت ارضی یک کشور است؛ مسئله‌ای که حتی امروزه با پسابین‌المللی‌شدن شرایط جهانی نیز از جایگاه آن کاسته نشده و دولت‌ها تلاش می‌کنند تا همچنان این کارویژه اساسی خود را حفظ کنند.
مرکز فرماندهی خلیج‌فارس

مرکز فرماندهی خلیج‌فارس

قرن بیستم و خاصه 2بازه جنگ‌های جهانی اول و دوم را شاید بتوان عجیب‌ترین و پرمناقشه‌ترین دوران تاریخ ایران دانست. حضور سیاسیون و نظامیان آلمانی، روسی، انگلیسی‌، آمریکایی‌ و... همزمان در خاک ایران و متعاقبا خاک عثمانی و بعدتر عراق، موجب وقایعی شد که تلخی‌هایش برای هر دو کشور و خاصه ایران، بیشتر از هر زمان دیگری در تاریخ بوده است.
اطلس نبردهای تاریخ‌ساز
کتاب «اطلس نبردهای تاریخ‌ساز» کاری از مؤسسه «دورلینگ کیندرزلی» با ترجمه الهام شوشتری‌زاده را انتشارات سایان منتشر کرده است. جنگ‌ها و نبردهایی که در خلال آنها رخ می‌‌دهند از دیرباز جزئی از تجربه انسانی بوده‌اند.