مقابله با انحصار غول های فناوری

قانونگذاران آمریکایی با محدود کردن قدرت انحصاری آمازون، اپل، فیسبوک و گوگل تلاش می‌کنند که با چالش‌های رقابت در بازارهای دیجیتال مقابله کنند
آم000ازون، اپ0ل، فیسبوک و گوگل ممکن است مجبور شوند که در قالب مجموعه گسترده‌ای از اصلاحات ضد‌انحصاری که از سوی گروهی از نمایندگان مجلس که متشکل از 2حزب اصلی آمریکا هستند، اقدامات تجارتی خود را اصلاح کنند.