36
یکشنبه 23 خرداد 1400
شماره 8242
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
نگاهی به ۱۰ سال فعالیت‌های یک مجموعه فرهنگی و هنری در محله امام خمینیره

نخبه‌پروری به شیوه بصیر

همه چیز از سکوی کنار خیابان شروع شد. چند جوان با کلی ایده بکر دور هم جمع شدند تا طرح‌ها و پیشنهادهای بکرشان را یک کاسه کنند و برای پیشرفت و‌‌‌‌ آبادانی کشور به سهم خودشان گام بردارند.