تکرار مُسکن اجاره‌ای

یک‌سال پیش به‌واسطه تبعات اقتصادی کرونا و اجرای محدودیت‌های اجتماعی، مصوب شد تا ضمن تمدید اجباری و خودکار قراردادهای اجاره با نرخ مشخص، مبالغی نیز تحت عنوان تسهیلات مرابحه کمک‌ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت شود.