09
یکشنبه 23 خرداد 1400
شماره 8242
کتاب
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
اخیرا برگردانی جدید از رباعیات حکیم عمر خیام، شاعر پرآوازه ایران با ترجمه پاتریک رومو به زبان فرانسه، از سوی انتشارات کولاس در 96صفحه منتشر شده است.
«کجا می‌روی؟» نوشته هنریک سینکیویچ، نویسنده لهستانی را حسن شهباز به فارسی برگردانده و نشر ماهی این رمان 688صفحه‌ای را منتشر کرده است.
درنگی بر کتاب «مردم در سیاست ایران» نوشته یرواند آبراهامیان، ترجمه بهرنگ رجبی

5پژوهش درمورد 5مقطع تاریخی

گزارش
«مردم در سیاست ایران» 5 پژوهش موردی است از یرواند آبراهامیان، پژوهشگر و تاریخ‌نگار75ساله ای که پیش‌تر و بیشتر او را از طریق کتاب‌های «ایران بین دو انقلاب» و «تاریخ ایران مدرن» می‌شناسیم.