​​​​​​​تهدید گرما برای ذخایر آب مازندران

کم شدن میزان بارندگی‌ها و کاهش ۶۷ درصدی آب رودخانه‌های مازندران سبب شده که مسئولان این استان از حالا درباره کمبودهای احتمالی آب در ماه‌های گرم سال هشدار دهند