31
یکشنبه 23 خرداد 1400
شماره 8242
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت‌وگو با شاهنامه‌خوان خیابان نظام‌آباد که در خانه‌اش فردوسی‌سرا تأسیس کرده است

پرواز در آسمان شاهنامه

«قهوه‌خانه گرم و روشن بود همچون شرم گرم از نفس‌ها، دودها، دم‌ها از سماور، از چراغ، از کپه آتش  و فزون‌تر زان دگرها، مثل نقطه مرکز جنجال از دم نقال قهوه‌خانه گرم و روشن، مرد نقال آتشین پیغام راستی کانون گرمی بود»