25
یکشنبه 23 خرداد 1400
شماره 8242
صفحه 1 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

بوستان شوش تغییر چهره داد

بوستان شوش حصارکشی شد و معتادان مهاجرت کردند. خبر کوتاه است، اما حاشیه‌هایش نه؛ از اعتراض فعالان حوزه آسیب‌های اجتماعی گرفته تا دفاع دولتی‌ها از این تصمیم.
تهران با ۸۷‌درصد جمعیت آپارتمان‌نشین به ارتقای فرهنگ سازگار با این شیوه زیست و‌‌ ترویج سبک‌ زندگی متناسب بین شهروندان نیاز دارد.
«قهوه‌خانه گرم و روشن بود همچون شرم گرم از نفس‌ها، دودها، دم‌ها از سماور، از چراغ، از کپه آتش  و فزون‌تر زان دگرها، مثل نقطه مرکز جنجال از دم نقال قهوه‌خانه گرم و روشن، مرد نقال آتشین پیغام راستی کانون گرمی بود»
اجرای طرح ارتقای بهداشت و آموزش‌های شهروندی به اهالی محله هفت‌چنار

حال خوب، همسایه خوب

در این روزها که راه قطع زنجیره انتقال بیماری «کووید‌0 ۱۹» خانه‌نشینی و رعایت فاصله اجتماعی است،