5
یکشنبه 23 خرداد 1400
شماره 8242
صفحه 3 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

تسهیل دسترسی توان‌یابان به‌ سراهای محله‌

سراهای محله‌های منطقه ۱۰ با هدف استفاده بهینه توان‌یابان از فضاهای شهری و خدمت‌رسانی به آنها برای‌ تردد و حضور توان‌یابان مناسب‌سازی می‌شوند.