35
یکشنبه 23 خرداد 1400
شماره 8242
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
اجرای طرح ارتقای بهداشت و آموزش‌های شهروندی به اهالی محله هفت‌چنار

حال خوب، همسایه خوب

در این روزها که راه قطع زنجیره انتقال بیماری «کووید‌0 ۱۹» خانه‌نشینی و رعایت فاصله اجتماعی است،