سناریوهای همه‌گیری جهانی کرونا

بعضی‌ها احتمال تبدیل شدن نوع جدید ویروس کرونا به یک پاندمی یا دنیاگیر شدن آن را می‌دهند. آیا درصورت اتفاق افتادن این مسئله زندگی مردم جهان فلج می‌شود؟
حالا وقت آن رسیده که این سؤال مطرح شود، چه اتفاقی رخ می‌دهد اگر COVID-19 بیماری شماره یک جهان شود؟