20
یکشنبه 11 اسفند 1398
شماره 7894
سینما
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
فیلم‌هایی که با موضوع بیماری‌های واگیر ساخته شده‌اند

ویروس روی نگاتیو

زندگی این روزهایمان بیشتر از همیشه به فیلم‌های آخرالزمانی هالیوودی شبیه شده است؛ آدم‌هایی که از ترس مبتلا شدن به بیماری کرونا ماسک به چهره و دستکش به‌دست دارند و از عجله و شتابی که در حرکاتشان نمودار است، می‌توان به ترسی که به جانشان افتاده، پی برد.