10
یکشنبه 11 اسفند 1398
شماره 7894
زنان
23023624
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مادران و دختران از نگرانی هایشان درباره ویروس کرونا می‌گویند

زندگی‌های ماسک زده

گزارش
دور هم جمع‌ شده‌اند، همه تقریبا عصبانی هستند. شاکی‌اند که چرا شهر را تعطیل نمی‌کنند.