نمایندگان بهتر کرونا می‌گیرند؟
هفته گذشته نمایندگان مجلس بعد از بازگشت از رقابت‌های انتخاباتی و 3هفته تعطیلی، هرکدام کیف‌های حاوی محلول ضدعفونی کننده، ماسک و دستکش گرفتند که این رویداد از دید مردمی که به این اقلام دسترسی نداشتند، تعبیر به یک تبعیض شد.