وضعیت تعطیلی مدارس بعد از دوشنبه
وزیر آموزش و پرورش درباره ادامه تعطیلی مدارس از دوشنبه گفت: ما مجدد در روز دوشنبه وضعیت را ارزیابی می‌کنیم و اگر لازم باشد تعطیلی، استمرار می‌یابد.