18
یکشنبه 11 اسفند 1398
شماره 7894
درنگ
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
​​​​​​​ایران در سال2019 میان 7 کشوری قرار گرفت که پرهزینه‌ترین بلایای طبیعی مربوط به آب و هوا را در طول تاریخ خود تجربه کرده‌اند.
در طول 100سال گذشته، رشد مصرف آب، دوبرابر میزان رشد جمعیت انسان‌ها بوده است.
​​​​​​​2019سال فاجعه باری برای کشاورزان بود.

سالی که جهان سوخت

در سال2019 آتش‌سوزی‌هایی در سراسر جهان، از استرالیا گرفته تا آمازون و از کالیفرنیا گرفته تا اندونزی اتفاق افتاد
آتش‌سوزی‌ها بخشی از طبیعت هستند اما تغییرات آب و هوایی آنها را بیشتر و شدیدتر از گذشته کرده است و روزانه 10هزار تا 30هزار آتش‌سوزی در نقاط مختلف زمین رخ می‌دهد.