13
یکشنبه 11 اسفند 1398
شماره 7894
همشهری پلاس
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفید قرار دهید که هر رقم در سطرها، ستون‌ها و مربع‌های کوچک 3 در 3 یک‌بار دیده شود. پاسخ‌ها در ادامه آمده است.

جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 7894

جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 7894