12
یکشنبه 11 اسفند 1398
شماره 7894
ادب‌وهنر
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
با پیدا شدن نخستین مورد از ویروس کرونا در شهر کن فرانسه، برگزاری یکی از مهم‌ترین جشنواره‌های سینمایی جهان نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
جشنواره فیلم «شرق دور» ایتالیا که آثار سینمایی محبوب آسیا را به اروپا می‌برد، مراسم‌ماه «آوریل» خود را به‌دلیل شیوع ویروس «کرونا» به تعویق انداخت.
مراسم جوایز سزار که آن را اسکار فرانسوی می‌نامند، جمعه شب برندگان خود را شناخت.
گزارشی از دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

از آغاز تا انجامی نامعلوم

تجسمی
جشنواره هنرهای تجسمی در میان جشنواره‌های فجر امسال بی‌تردید بداقبال‌ترین بود چون از ماه‌ها پیش سیاستگذاری و برنامه‌ریزی را آغاز کرد و بسیار زودتر از جشنواره‌های دیگر فراخوان داد. شمار آثار رسیده نیز از اقبال به جشنواره دوازدهم تجسمی حکایت می‌کرد.