فرار از ترافیک 20مسافر را به کشتن داد
راننده اتوبوس پاکستانی به قصد فرار از ترافیک وارد مسیری فرعی شد که از ریل راه‌آهن می‌گذشت اما گیر کردن اتوبوس روی ریل و رسیدن قطار حادثه‌ای هولناک را رقم زد.