19
یکشنبه 14 مهر 1398
شماره 7777
درنگ2
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

نوسازی استرس‌زا

بهسازی و ترمیم ساختمان‌ها در بسیاری از کشورهای جهان برتخریب و نوسازی اولویت دارد
هر چه کشورها در سراسر دنیا به سرعت فرایند شهرسازی و شهرنشینی را طی می‌کنند، برنامه‌ریزان، طراحان و معماران بیشتر بر این موضوع تأکید می‌کنند که برای شهرها ضروری است تا از منابع محدود زمین بهترین استفاده را ببرند.
​​​​​​​تخریب و نوسازی ساختمان جزو حقوق مالکان در هر جای دنیاست. اما تخریب بدون قاعده و افسارگسیخته آن هم در مورد سازه‌هایی که کماکان مقاوم و استوار هستند و تنها به نیت سود بیشتر صورت می‌گیرد هم باعث بی‌هویتی محلات و شهرها می‌شود و هم باعث اتلاف منابع اقتصادی کشور.
عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران مطرح کرد

سود اقتصادی؛ دلیل تخریب ساختمان‌ها

همسایه‌های قدیمی و خانه‌های دیوار‌به‌دیوار جایشان را به آپارتمان‌های چندطبقه داده‌اند.