اردوگاه آشفته دمکرات‌ها

برنی سندرز دچار سکته قلبی شده، جوبایدن با اتهامات مالی پسرش روبه‌روست
حزب دمکرات آمریکا که تا چند‌ ماه دیگر باید در انتخابات ریاست‌جمهوری رو در روی دونالد ترامپ قرار گیرد،