10
یکشنبه 14 مهر 1398
شماره 7777
زنان
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
در مقابل همه این اتفاقاتی که در فضای مجازی می‌افتد، ورزش زنان از این صفحات سود هم برده است.

حقیقت ورزش زنان در فضای مجازی

عده‌ای به بعضی از صفحه‌ها در اینستاگرام معترض هستند؛ صفحه‌هایی که به بهانه حمایت از ورزشکاران زن، از آنها پول می‌گیرند و تبلیغ می‌کنند
گزارش
جنجال با پست آریا جعفری آغاز شد؛ جعفری، عکاس ورزشی است که آرشیو قابل‌توجهی از عکس‌های ورزش زنان دارد.