مفهومی‌های جنجالی نمایشگاه خودروی فرانکفورت

بررسی برترین خودروهای کانسپت رونمایی شده در نمایشگاه مشهور آلمان نشان می‌دهد اکثر شرکت‌های جهان به فکر آینده‌ای تمام الکتریکی هستند
نمایشگاه سالانه خودروی فرانکفورت به‌تازگی به‌کار خود پایان داد اما بحث و تبادل نظر درخصوص خودروهای مفهومی حاضر در این نمایشگاه همچنان نقل محافل خبری و دوستداران خودرو در دنیاست.