صدای استان‌ها

در تقاطع 45 متری و 30 متری انصاریه، حد فاصل بانک سپه تا فروشگاه میوه که در کنار چراغ قرمز و تقاطع است، هرروز شاهد پارک خودروها هستیم که به ترافیک سنگین در این محدوده می‌انجامد.