18
یکشنبه 14 مهر 1398
شماره 7777
درنگ
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

در مذمت آنها که تعلق خاطری  به این شهر نداشتند

ترانه یلدا، درباره دلایل اقتصادی و فرهنگی میل به تخریب به‌جای ترمیم می‌گوید
ترانه یلدا، از طراحان طرح جامع تهران و دانش‌آموخته دکتری معماری و شهرسازی از دانشگاه پلی تکنیک تورینو و دانشگاه پاریس است. با او درباره دلایل اقتصادی و فرهنگی و میل عمومی به تخریب و نوسازی به جای بازسازی در کشور صحبت کرده‌ایم.
تخریب و نوسازی ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی در همه‌جای جهان اجرا می‌شود؛ تخریب خانه‌هایی که غیرقانونی ساخته شده‌اند، تخریب خانه‌های رها‌شده، تخریب ساختمان‌هایی که عمر مفیدشان به پایان رسیده‌است.

تخریب 4هزار میلیارد تومانی

ساخت ساختمان‌هایی با عمر مفید پایین، سالانه هزاران میلیارد تومان هزینه به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند
پیدا کردن کوچه‌ای که در آن خاک تلنبار نشده یا حداقل یک خانه احاطه شده با داربست‌های فلزی نداشته باشد، کار سختی در شهرها شده.