افزایش حوادث کار بین بانوان

طبق آخرین آمار منتشرشده رسمی از سازمان تامین اجتماعی فقط در سال گذشته بیش از ۲۱ هزار مورد حادثه حین کار در ایران روی داده است که به فوت بیش از 1100 تن در جریان این حوادث منجر شده است.