نمایش نسخه ترمیم‌شده «دندان مار»

کانون فیلم خانه سینما، در جدیدترین برنامه خود، نسخه ترمیم‌شده فیلم «دندان مار» اثر مسعود کیمیایی را نمایش می‌دهد.