ساعتی با مهمانان «یار مهربان»

بیشتر دانش آموزان به دلیل هراس از کنکور فقط به دنبال کتاب‌های کمک آموزشی هستند
کوله‌های رنگارنگ بر شانه‌های کوچکشان سنگینی می‌کند، اما همچنان در جست‌وجوی کتاب مورد نظر خود از این غرفه به آن غرفه می‌روند