عاشقانه‌های «کوچه برزیلیا»

«کوچه برزیلیا» با موضوع جنگ تحمیلی و شهادت تا 19 مهر ماه در کرج به روی صحنه می‌رود
تصویری از حیاط یک خانه در جنوب کشور، مجادله 2 برادر ناتنی، برادران فوتبالیست و عشق فوتبال. برادر بزرگ‌تر و عاشق‌پیشه به خاطر عشقش، فوتبال را کنار گذاشته و به عروسک‌سازی روی آورده تا بتواند با عشقش ازدواج کند، اما برادر کوچک رویای بزرگ‌ترین فوتبالیست را دارد.