18
سه شنبه 16 مهر 1398
شماره 7779
درنگ
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

من به آزادی خوش‌بین نیستم

می‌پرسند زنان به استادیوم بروند، چه اتفاقی می‌افتد، همه‌‌چیز در استادیوم‌‌ها گل و بلبل می‌شود؟
نرفتن به ورزشگاه، تماشا نکردن فوتبال یا والیبال از روی صندلی‌های استادیوم ورزشی و تشویق نکردن تیم ورزشی محبوب کسی را نمی‌کشد.
بررسی و مرور رویدادهایی که بالاخره منجر به حضور زنان در ورزشگاه شد

ورود به آزادی

زنان منتظرند تا 18مهر وعده حضور بدون گزینش در ورزشگاه آزادی عملی شود
می گویند بازی امجدیه در سال1347 فوتبال را به پدیده توده‌ها در ایران تبدیل کرد.