15
سه شنبه 16 مهر 1398
شماره 7779
سبک زندگی
23023100
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

تن‌های تنها

شیوع تک‌فرزندی بین خانواده‌های ایرانی؛«آسیب» یا «فرصت»؟
آن موقعی که من بچه بودم زن‌ها از سن 16- 15سالگی ازدواج می‌کردن و به سی سالگی که می‌رسیدن، دست‌کم 5‌تا بچه داشتن اما امروز نسل ما سن ازدواجش بالا رفته و به تبع آن سن بچه‌دارشدن‌ هم خیلی بالاتر از گذشته‌ست.