از قورباغه‌ برق‌ساز تا باتری‌های مدرن!

ماجرای اختراع پیل‌الکتریکی که هنوز هم در زندگی ما نقش بازی می‌کند و برای وسایل مختلف مورد نیاز است
بدون هیچ‌گونه اغراقی می‌توان گفت که در دسترس‌نبودن باتری، زندگی روزمره ما را تقریبا مختل می‌کند.