در سرزمین شاعران یاغی

لطیف هلمت، شاعر کُرد عراقی: نمی‌توانیم به‌زور به مردم بگوییم بیا شعر بخوان، یکی از ویژگی‌های زیبای شعر این است که توجه هر کسی را جلب نمی‌کند
«لطیف هلمت» لطیف محمود برزنجی یکی از شاعران مهم کُرد زبان کشور عراق است که در ایران بسیاری از اشعارش به زبان فارسی ترجمه شده است