البرز مدرسه خشت و گلی ندارد

مدیرکل نوسازی مدارس البرز: مدارس روستایی استان از وضعیت ایمنی قابل قبولی برخوردارند و مدرسه‌ای نداریم که سیستم گرمایشی آن با بخاری نفتی باشد
مدیرکل نوسازی مدارس البرز گفت: در حال حاضر شاهد خالی شدن بسیاری از کلاس‌های مدارس روستایی استان به واسطه مهاجرت روستاییان به شهرها هستیم.