در حاشیه سیاست

سردار محمدرضا نقدی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه در پاسخ به سؤالی پیرامون صحت و سقم ادعای اخیر بهزاد نبوی مبنی بر شناسایی 2جاسوس در دفتر سردار نقدی، ضمن تکذیب این موضوع، به فارس گفت:  وی باید به‌زودی به دادگاه برود و جواب دروغ‌هایی را که مطرح کرده، بدهد و در نهایت منتظر مجازات آن باشد؛ چراکه مصداق بارز نشر اکاذیب برای تشویش اذهان عمومی است.