20
سه شنبه 2 مهر 1398
شماره 7767
زندگی‌مثبت
23023100
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

طبیعت را فدای شادی زودگذر نکنیم

​​​​​​​سفر و گردشگری برای بسیاری از ایرانیان در روزهای آخرهفته به تفریحی عادی تبدیل شده است؛ تفریحی که با وجود عمر کوتاهش، آسیب‌هایی را به طبیعت وارد می‌کند. رفتاری که برخی ایرانیان و طبیعت‌گردها از خود نشان می‌دهند ناشی از نبود احساس‌مسئولیت یا دست‌کم نبود آموزش‌هایی است که بتواند سفر را هم برای خانواده‌ها و هم برای طبیعت دلنشین کند.

چگونه به خواسته‌‌هایمان برسیم

چرا بعضی افراد نمی‌توانند هر آنچه را شروع می‌کنند به سرانجام برسانند
بعضی افراد با وجود اینکه دوران نوجوانی را پشت‌سر گذاشته و وارد مرحله جوانی شده‌اند، هنوز نمی‌دانند در زندگی دنبال چه هستند، مدام از این شاخه به آن شاخه می‌پرند، یادگیری مهارتی را شروع کرده اما نصفه و نیمه رها می‌کنند، شغلی را انتخاب می‌کنند ولی در آن دوام نمی‌آورند و مدام تصمیم به تغییر آن می‌گیرند.