18
سه شنبه 2 مهر 1398
شماره 7767
درنگ
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مسئله مسکن برای مستأجران به استخوانی لای زخم تبدیل شده است، هیچ نسخه درمانی هم نتوانسته از شدت این درد بکاهد.
تولید و تقاضای مسکن در 2 سال آینده به کدام سو می‌رود؟

بازار مسکن تا 1400

10تحلیل‌گر مسکن، سرنوشت بازار تا پایان سال 1400 را پیش‌‌بینی می‌کنند
پیش از اینکه اقتصاد کشور دچار آشفتگی‌های کنونی شود، پیش‌بینی بازار مسکن کار سختی نبود؛ بازاری نسبتا منطقی که هر چند سال یک‌بار از رکود خارج می‌شد، به رونق بازمی‌گشت و دوباره به واسطه تولید و سرمایه‌گذاری، به رکود می‌رسید