19
سه شنبه 2 مهر 1398
شماره 7767
درنگ2
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
اگر بخواهیم در مورد رابطه بازار مسکن و اقتصاد کلان سخن بگوییم باید ابتدا به این سؤال پاسخ دهیم که چه اتفاقاتی در بخش مسکن و مستغلات موجب شده است که اقتصاد کلان ما به این وضعیت دچار شود و بخش مسکن در همان چاهی که برای اقتصاد کلان ایجاد کرده بود، بیفتد؟
دوره‌های رونق در بازار مسکن چگونه رقم خورده است؟

10عامل تکان‌دهنده مسکن

بازار مسکن 5دوره جهش قیمتی را از سال 1372تا 1397تجربه کرده است که تقریبا روندی ثابت و قابل پیش‌بینی داشته‌اند
در بیشتر کشورهای دنیا بازار مسکن با ادوار تجاری مختلف مواجه می‌شود. در ایران نیز این ادوار تجاری براساس تعدادی عوامل برون‌‌‌بخشی و درون‌بخشی در بازار مسکن طی سال‌های مختلف پدید آمده است.