12
یکشنبه 4 اسفند 1398
شماره 7888
ادب‌وهنر
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
بهروز بوچانی بنا به جبر روزگار چند سال پیش ایران را به مقصد استرالیا ترک کرد و این آغاز راهی بود که از او نویسنده‌ای رنج‌دیده ساخت.
کتاب
3 کمپانی استرالیایی – نیوزیلندی قرار است با اقتباس از کتاب «هیچ دوستی به جز کوهستان»، اثر بهروز بوچانی، فیلم بسازند.
بیم‌ها و امیدهای دوستداران استاد محمدرضا شجریان

شب پرالتهاب جم

گزارش
شامگاه جمعه دوم اسفند است. ساعت از هشت‌و‌نیم گذشته. دکتر حسن عباسی لباس پزشکی را از تن درآورده و عازم رفتن به خانه است.