11
یکشنبه 4 اسفند 1398
شماره 7888
سیاست
23023614
02123023902
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
انتخاباتی که به‌نظر می‌رسد به لحاظ مشارکت در ادوار 11‌گانه مجلس چیزی شبیه مجلس هفتم بود نتایجش بی‌نسبت به همان نتایج انتخابات مجلس هفتم نبود؛ در آن انتخابات که میزان مشارکت در کشور 51درصد ثبت شد، قاطبه اصولگرایان به پارلمان راه یافتند، در تهران برای نخستین‌بار از فهرست 30نفره اصولگرایان 29نفر آنها به مجلس رفت و تنها علیرضا محجوب به پشتوانه آرای کارگران توانست خارج از فهرست اصولگرایان یک کرسی تهران را از آن خود کند.
انتخابات
مجلس یازدهم با شمارش آرا، روز شنبه اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان این دوره از انتخابات را شناخت.
فهرست اصولگرایان در سایه حضور اندک اصلاح‌طلبان در پایتخت پیروز شد

آرایش سیاسی مجلس جدید

مجلس
هنوز 3‌ماه تا برگزاری نخستین نشست مجلس یازدهم باقی مانده اما نامزدهایی که نامشان از صندوق‌های رأی بیرون آمده، فاتحانه سرود پیروزی می‌خوانند و شعار مجلس انقلابی سر می‌دهند، برنامه‌ای هنوز برای مجلس آینده نچیده‌اند اما اصل را بر مجلس شفاف گذاشته‌اند.