18
یکشنبه 4 اسفند 1398
شماره 7888
درنگ
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
می‌گویند وقتی کالایی را خریداری کردید، دیگر باید دعا کنید که هیچ‌گاه آسیب نبیند. نه از آن‌رو که این خدمات در ایران وجود نداشته باشد، بلکه به این معنی که تقریبا همه‌‌چیز صوری است و اتفاقی که شما انتظار دارید در تنگناها دست یاری به سویتان دراز کند، هرگز رخ نخواهد داد.
خدمات پس از فروش نوعی محصول است در انتخاب آن دقت کنید

مشتریان به کجا شکایت ببرند؟

خدمات پس از فروش در بازارهای رقابتی و پویای سراسر جهان ابزاری است برای جذب مشتری‌های جدید و حفظ مشتریان وفادار.