دوراهی ایمنی جمعی و قطع زنجیره‌ کرونا

در 8‌ماه گذشته، وضعیت تهران در شیوع گسترده کرونا، قرمز گزارش شده است. هر روز آمار مرگ و ابتلا با شیب تندتری‌ بالا می‌رود و هیچ اقدام عملی برای قطع زنجیره کرونا در دست انجام نیست؛ جاده‌ها باز است و کسب‌وکارها به راه، مترو با بالاترین جمعیت مسافر جابه‌جا می‌کنند و تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها پر از جمعیتی است که سفرهای درون‌شهری می‌کنند.