31
شنبه 10 آبان 1399
شماره 8073
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
دیدار با یکی از قربانیان اسیدپاشی که مدل لباس‌های سنتی شده است

سنت شکنی کردم

لباس‌ را بر تن می‌کند. روی پارچه دست می‌کشد تا جنس آن را لمس کند. سرانگشتی بر قسمت‌های کارشده یقه و سرآستین می‌کشد. ژست می‌گیرد و سرش را بالا می‌برد و روبه‌روی دوربین می‌ایستد.