15
شنبه 10 آبان 1399
شماره 8073
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گزارشی از خانه سرامیک «فرزانه» در محله نیاوران

موزه ای برای زندگی

​​​​​​​   دیوار خانه‌های قدیمی و حیاط‌دار بین ساختمان‌های بلند با معماری‌های جدید در محله نیاوران گم شده‌اند؛