12
شنبه 10 آبان 1399
شماره 8073
کووید-19
122
122
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

پرواز کرونا در سایه پروتکل‌های ناکارآمد

پرسش
برخی شرکت‌های هواپیمایی به همشهری می‌گویند که براساس مقررات ستاد ملی مقابله با کرونا عمل کرده‌اند.
اجرای گزینشی پروتکل‌ها موجب معاف‌شدن برخی مسافران از انجام تست‌های کرونا در فرودگاه‌های بین‌المللی کشور شده است

دیپلمات‌ها کرونا نمی‌گیرند؟

مسئولان وزارت امورخارجه می گویند پروتکل‌ها برای همه مسافران چه عادی چه دیپلمات، یکسان اجرا می شود اما مسافران پرواز 716 ماجرای دیگری را روایت می کنند
مسافران پرواز شماره716 یکی از شرکت‌های هواپیمایی معروف داخلی از مبدأ وین به مقصد تهران در 26مهرماه گذشته فکرش را نمی‌کردند در هواپیمایی که باید تابع مقررات بین‌المللی باشد، مسافرانی حضور داشته باشند که از آنها تست کرونا گرفته نشده باشد؛ مسافرانی که بعد از سفری چندساعته و بودن در کنار 8مسافر تست نداده پرواز، تازه در تهران فهمیدند همسفرانشان ممکن است به کرونا مبتلا بوده باشند؛ ابتلایی که می‌تواند به قیمت بیماری یا حتی مرگ برخی از مسافران این پرواز و کادر پرواز منجر شود.