38
شنبه 10 آبان 1399
شماره 8073
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
«امیرمهدی رحیمی» مربی والیبال از استقبال این رشته ورزشی در شمال تهران می‌گوید

فراز تنها تیم محلی شمیران

والیبال یکی از رشته‌های ورزشی پرطرفدار در شمیران است و تاکنون از این منطقه بازیکن‌ها، مربیان و چهره‌های نام آشنایی به تیم‌ملی راه یافته‌اند.