04
شنبه 10 آبان 1399
شماره 8073
اقتصاد
23023624
02123023902
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

قرنطینه اقتصاد؛ آری یا نه

کارشناسان اقتصادی و فعالان کسب‌وکار به‌نظرخواهی همشهری پاسخ می‌دهند
راه‌حل فوری قطع زنجیره مرگ کرونا کدام است؟ این سؤالی است که از چهره‌های شناخته‌شده اقتصادی، کسب‌وکار و اصناف پرسیده شده و هریک به فراخور واقعیت‌های ملموس اقتصادی و اجتماعی از میان 4گزینه پیشنهادی همشهری، گزینه مطلوب خود را انتخاب کرده‌اند.