30
شنبه 10 آبان 1399
شماره 8073
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
زمین‌های بایر محله «آسمان‌ها» چهره نامطلوبی ایجاد کرده است

اینجا شبیه هیچ محله‌ای نیست

زمین‌های رها شده در محله «آسمان‌ها» نه تنها چهره محله را نازیبا و ناهمگون کرده‌است بلکه به بروز آسیب‌هایی از جمله تخلیه زباله و نخاله، حضور معتادان و کارتن‌خواب‌ها، تجمع سگ‌های بدون صاحب و از همه مهم‌تر ایجاد حس ناامنی برای شهروندان محله دامن زده‌.