شهرداری تهران همراه نیکوکاران است

​​​​​​​همراه‌سرای مرکز طبی کودک روز پنجشنبه در منطقه۱۱ شهرداری تهران افتتاح شد. این همراه‌سرا با نام خانه عماد محلی است برای اسکان خانواده‌ها و کودکانی که برای عمل پیوند مغز استخوان به تهران سفر می‌کنند.