123
شنبه 10 آبان 1399
شماره 8073
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گپ و گفت با «میترا اصانلو» نویسنده و دبیر کانون بانوی قلم فرهنگسرای آفتاب:

پاییز؛ فصل بهتر دیدن

کانون بانوی قلم در فرهنگسرای آفتاب یکی از کانون‌های فعال در حوزه فرهنگ و ادب است که تا پیش از شیوع ویروس کرونا برنامه‌های حضوری این کانون، مخاطبان بسیاری داشت.